Skip to product information
1 of 1

Vanilla Monkey

Sleeveless Single Breasted Vest Blazer

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
Size

Sleeveless Single Breasted Vertigo Vest Blazer 

Vest 95% Polyester, 5% Spandex